Followers

Friday, March 9, 2012

పల్లవిసీతమ్మ మాయమ్మ! శ్రీ రాముడు మా తండ్రి!అనుపల్లవివాతాత్మజ, సౌమిత్రి, వైనతేయ, రిపు మర్దన, ధాత, భరతాదులు సోదరులు మాకు! ఓ మనసా! (సీతమ్మ)చరణంపరమేశ, వసిష్ఠ, పరాశర, నారద, శౌనక, శుక, సుర పతి, గౌతమ, లంబోదర, గుహ, సనకాదులు
ధర నిజ భాగవతాగ్రేసరులెవరో, వారెల్లను, వర త్యాగరాజునికి పరమ బాంధవులు. మనసా!! (సీతమ్మ)

No comments: